Privacy

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

U kunt de Lingerie Valentijn website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze producten en diensten, zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u aankopen wilt doen, bepaalde diensten wilt ontvangen (zoals o.a. inschrijving op nieuwsbrief, specifieke informatie,...), moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal Lingerie Valentijn ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

  1. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

   De persoonlijke gegevens die Lingerie Valentijn verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Lingerie Valentijn, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Lingerie Valentijn geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat Lingerie Valentijn persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar ze mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.


  1. Doel van verwerking

   Lingerie Valentijn verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.


   Bij registratie om diensten te ontvangen (zoals toegang en deelname aan nieuwsbrieven, specifieke informatie...)

   Lingerie Valentijn verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen van Lingerie Valentijn. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail of per brief melden aan de webmaster van de website (zowel e-mail als postadres toevoegen). In de informatiemails die Lingerie Valentijn u toestuurt, zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt annuleren.


   Bij registratie om bepaalde diensten te kunnen gebruiken op de website (zoals aankopen verrichten...)

   Lingerie Valentijn verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om u te identificeren en eventueel met u in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.


  1. Toelating voor verwerking

   Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Lingerie Valentijn uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als Lingerie Valentijn uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar ze mee samenwerkt, dan zal ze u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen. U kan zich er dan ook tegen verzetten.


  1. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

   U hebt het recht de gegevens die Lingerie Valentijn over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Lingerie Valentijn verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot de webmaster van de website.


  1. Gebruik van cookies

  Soms zal de Lingerie Valentijn-website gebruik maken van cookies, dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek meegestuurd naar de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u niet bij elk bezoek aan de website uw gebruikersnaam en paswoord dient in te geven. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.